Min dröm var en stoooor kattgård där katterna inte bara fick komma ut och få luft, utan ochså att få sträcka ut sig i språng, att få leva som lite utekatt i trygg miljö, att fånga nån ouppmärksam fågel. och ev hålla undan för möss 🤪 att få känna alla årstider, att få vara ute i regn och rusk och snö och kyla, och fort kunna komma in om så behövdes. 

2019 tog jag de första steget. Med tummen mitt i handen och ett tålamod som inte existerar, byggde jag första sektionen. sen blev några till. och jag är oerhört stolt över att jag lyckades med detta. 

att se katternas glädje att vara ute, och speciellt nu under vår och försommar. Det är ljust dygnet runt, så dom förstår inte varför dom ska vara inne vissa tider. 

2020 har jag fortsatt att inreda lite, med några spångar och torn, tänker sätta upp några hyllor på husfasaden åxå. 

Bilder kommer eftersom. 

jag vet inte om jag idags läget tänker berätta var jag köpt allt material, ingen gratis reklam här inte 🤪🤩

 

Skulle Ni vara intresserad av att köpa en kattgård av mig, så kontakta mig då.(men ring helst?

mail: lena.malmstad@hotmail.se

tfn 0703717571

 

My dream was a big cat fence where the cats not only had to come out and get air, but also to stretch themselves in leaps, to live as a little outdoor cat in a safe environment, to catch some inattentive bird. and possibly keep away from mice 🤪 to get to know all seasons, to be out in the rain and debris and snow and cold, and to be able to come in quickly if needed.
In 2019 I took the first step. With my thumb in my hand and a patience that does not exist, I built the first section. then some became. and I am extremely proud that I succeeded.
I have screwed every single screw there. nothing is ready for purchase.
to see the cats' joy being out, and especially now during spring and early summer. It gives me such incredible joy to see them run, jump, they laze in the shade. they scout for birds they can't catch. They greet the Hedgehogs on the outside of the fence, etc. It is bright around the clock, so they do not understand why they should be in certain times.

By 2020 I have continued to decorate a bit, with some sidewalks and towers, intend to put some shelves on the house facade also.

Pictures are coming.

I do not know if I intend to tell you where I bought all the material, I do not give free advertising 🤪🤩

Pippi hittat hyllorna på väggen, Den högsta sitter ca 3m ovanför backen och strax ovanför fönstret.

27/6-20

  • julafton 2019

  • Januari 2020

    knappt någon snö...mer skulle komma

Mikka(HR*FelisAdmiranda's Michelangelo) Hedda (S*Acoonitum's Copycat) Pippi (FI*Escape's Petunia) summer in 2020 may

pippi (FI*Escape's Petunia 2020

ser ni igelkotten? 2019*

Igelkotts spaning 2019

2019

2019